RETOURFORMULIER / RETURNFORM GSB Playing Cards

Datum / Date:

 

Voor- en achternaam / First and last name:

 

Ordernummer / Ordernumber:

 

IBAN rekeningnummer / Bank account or creditcard no.:

 


Ik deel hierbij mede dat ik de overeenkomst betreffende de volgende goederen ontbind:

I hereby give notice that I am dissolving the agreement regarding the following goods:

Artikelnaam/Article

Aantal/Amount

Retourcode/Returncode*

   
   
   
   
   
   

Ruimte voor overige opmerkingen / Note:

*Reden van retour / reason for return:
1. Te klein / too small | 2. Te groot / too big | 3. Het product voldoet niet aan de verwachting / product does not meet expectations
4. Verkeerd artikel geleverd / received wrong article | 5. Het product is beschadigd / product is damaged | 6. Anders / Other .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gebruik onderstaande adresstrook voor het retourneren van de bestelling / Use this label for returning your order
————————————————————————————————————————————–

Afz . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . .

                                                            GSB-playingcards
                                                            Marelaan 3
                                                            2341 LA Oegstgeest